NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP MONTAŽNIH KIOSAKA

Objavljuje se NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP 5 MONTAŽNIH KIOSAKA u svrhu skladištenja građevinskog materijala i alata.

Montažni kiosci daju se u zakup na razdoblje od 5 godina.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat 
s naznakom " NE OTVARATI - ZA NATJEČAJ" u roku od 8 dana od dana objave.

Natječaj je objavljen 27. svibnja 2015. godine.

Natječaji

NAJAVA DOGAĐANJA U PUNTU ZA TJEDAN 25. - 31.05.2015.

Iz Turističke zajednice Općine Punat, primili smo najavu događanja u tjednu u koji smo danas zakoračili. Svi ste pozvani popratiti interesantna zbivanja,
natjecanja ili izložbu fotografija i družiti se u Puntu:

31. Međunarodna jedriličarska regata „CROATIA CUP“ PUNAT 28. - 31.05.2015.
Program:

Obavijesti

JAVNA RASPRAVA

U Službenim novinama PGŽ br. 17/15 od 22. svibnja 2015., objavljena je JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA N1-CENTRALNO NASELJE PUNAT. Javna rasprava provest će se u razdoblju od 08. lipnja do zaključno 15. lipnja 2015.
Javni uvid može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom, Mala sala), Novi put 2; svakim danom osim nedjelje od 09,00 do 14,00 sati.

Prostorno planiranje

Stranice