OBAVIJEST O ZATVARANJU PUTA UZ GROBLJE SV. BLAŽ U PUNTU

Općina Punat kao investitor radova započela je dana 5. svibnja 2016. godine sa izvođenjem radova na proširenju groblja u Puntu. Od 6. lipnja 2016. godine bit će onemogućeno prometovanje vozilima po putu istočno od groblja (dio k.č. 6122 k.o. Punat). Prolaz pješaka po spomenutom putu biti će otežan, odnosno u određenim vremenskim razdobljima i onemogućen. Zatvaranje prometa biti će popraćeno adekvatnom signalizacijom. Radovi će se obavljati do 5. rujna 2016. godine.

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Temeljem članka 16. Pravilnika o financiranju programa,  projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat, KLASA:080-02/16-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-16-2 od 15. siječnja 2016. godine, ( u daljnjem tekstu:Pravilnik) općinski načelnik utvrđuje JAVNI  NATJEČAJ
 za financiranje programa i  projekata  od interesa za opće dobro koje provode udruge

 

Natječaji

Sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

2016.

Objavljen je dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 27. svibnja 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 29. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati 1. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

Općinsko vijeće

Stranice