ONEMOGUĆEN PROLAZAK ULICOM REDI!

 O B A V I J E S T 
 
ZBOG IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA BIT ĆE ONEMOGUĆEN PROLAZ ULICOM REDI. NAVEDENI RADOVI OBAVLJAT ĆE SE U RAZDOBLJU OD 5. LISTOPADA 2015. GODINE  DO 2. STUDENOG 2015. GODINE.             
MOLIMO SVE SUDIONIKE U PROMETU DA SE PRIDRŽAVAJU POSTAVLJENE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA.

Obavijesti

Poziv - predoĉavanje izrađenog parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC5125 (dionica Kanajt – Punat) u k.o. Punat

Obavještavaju se mještani da će U.O.I.G. "VIDMAR"  dana 06. listopada 2015. godine (utorak u 10:00 sati) u prostorijama Općine Punat, izvršiti predoĉavanje parcelacijskog elaborata izrađenog  u svrhu provedbe dokumenta ili akta prostornog uređenja prema Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/13-03/47; URBROJ: 2170/1-03-04/2-14-17) od dana 11. srpnja 2014. za rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC5125 (dionica Kanajt – Punat).

Prilog: 
Obavijesti

e-Konzultacija: PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUNAT ZA 2015. GODINU

Poštovani,

objavljen je Natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Punat za 2015. godinu.

Od ove godine, uvodimo novost: mogućnost predlaganja kandidata i putem "e-konzultacija".

NAPOMENA: Prilikom predlaganja kandidata imajte na umu tko može podnositi prijedloge (3 fizičke osobe) s prebivalištem na području Općine Punat, što znači da nema anonimnih prijedloga, već da predlagači moraju biti naznačeni.

Anonimni prijedlozi neće se uzimati u obzir.

NOVČANA POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA - OBAVIJEST

Temeljem čl.29 Odluke o socijalnoj skrbi (Službene  novine PGŽ 8/15), daje se slijedeća  OBAVIJEST
 
SVI učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u šk.god.
2015/2016. u iznosu od 200,00 kn.
Učenici iz stavka 1. ove obavijesti, djeca samohranih roditelja, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u iznosu od  300,00 kuna.

Prilog: 
Obavijesti

Stranice